İngilizce Terim: Autonomous Maintenance

Türkçe Terim: Otonom Bakım

Kısaltma:

Rutin bakımların işletmeciler tarafından, genellikle işletmeciler ile aynı ekipte bulunan bakım personelinin yardımı ile ya da yardımı olmadan yapılan bakım çalışması.


Bu içerik Otonom Bakım (Autonomous Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.