İngilizce Terim: Mean

Türkçe Terim: Ortalama

Kısaltma:

Bir dağılımın merkezi eğiliminin ölçümü, genellikle aritmetik ortalama olarak anılır.


Bu içerik Ortalama (Mean) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.