İngilizce Terim: Average Aggregate Risk

Türkçe Terim: Ortalama Toplam Risk

Kısaltma:

Tesis binalarında popülasyon oluşturan tesis çalışanları için geçerli olan toplumsal risk bütünüdür.


Bu içerik Ortalama Toplam Risk (Average Aggregate Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.