İngilizce Terim: Overall Equipment Effectiveness

Türkçe Terim: Ortalama Ekipman Etkinliği

Kısaltma:-

Bir varlığın kullanılabilirlik, üretim hızı ve kalite oranını birleştiren önlemdir.


Bu içerik Ortalama Ekipman Etkinliği (Overall Equipment Effectiveness) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.