İngilizce Terim: Common Cause Or Common Mode Failure

Türkçe Terim: Ortak Sebep Veya Ortak Mod Hatası

Kısaltma:-

Hata, birden çok sistemde aynı anda meydana gelebilir. Dahili veya harici sistemler ortak mod hatasının kaynağı olabilir. Ortak mod hatası, başlatıcı olayı, bir veya daha çok korumayı ya da birçok korumanın etkileşimini içerebilir. Ortak Neden Hataları (CCF), ekipmanlar ortak bir sebepden dolayı arızalandığında ortaya çıkar.


Bu içerik Ortak Sebep Veya Ortak Mod Hatası (Common Cause Or Common Mode Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.