İngilizce Terim: Operating Procedures

Türkçe Terim: İşletme Prosedürleri

Kısaltma: –

Bir görevin işletim sınırları dahilinde güvenle yerine getirilmesi için yazılmış dikkat, uyarı, not gibi talimatlar ve bilgiler.


Bu içerik İşletme Prosedürleri (Operating Procedures) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.