İngilizce Terim: Operational Interruption

Türkçe Terim: Operasyonel Kesinti

Kısaltma:-

Operasyonun aksaması, üretim hızlarının veya ürün kalitesinin ciddi şekilde etkilenmesi.


Bu içerik Operasyonel Kesinti (Operational Interruption) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.