İngilizce Terim: Conduct Of Operations

Türkçe Terim: Operasyonel İdare

Kısaltma:-

Operasyonel ve yönetimsel görevleri, her görevi yerine getirirken mükemmeliyet arayışını kurumsallaştırmaya ve performansdaki farklılaşmaları en aza indirmeye çalışan, kasıtlı ve yapılandırılmış yürütme faaliyetleri.


Bu içerik Operasyonel İdare (Conduct Of Operations) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.