İngilizce Terim: Operational Readiness

Türkçe Terim: Operasyonel Hazır Olma

Kısaltma:-

Bir proses güvenliği yönetimi elementinin, bir işlemi başlatma ya da yeniden başlatmaya hazır olduğundan emin olma çabalarıyla ilişkilidir. Bu element, kısa bir bakım arızasından sonra, birkaç yıldır bekletilen bir sürecin yeniden başlatılmasına kadar çeşitli durumlarda uygulanır.


Bu içerik Operasyonel Hazır Olma (Operational Readiness) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.