İngilizce Terim: Prevention – Type Process Controls

Türkçe Terim: Önleyici Tip Proses Kontrolleri

Kısaltma:

Üretim veya montaj proseslerinde hatanın ya da etkisinin nasıl engellendiğini açıklar. Problemin ortaya çıkma olasılığını azaltmayı amaçla ve oluşum sıralamasında veri olarak kullanılır.


Bu içerik Önleyici Tip Proses Kontrolleri (Prevention – Type Process Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.