İngilizce Terim: Preventive Maintenance Optimization

Türkçe Terim: Önleyici Bakım Optimizasyonu

Kısaltma:PMO

RCM’ye alternatif veya tamamlayıcı olarak kullanılan mevcut koruyucu bir bakım programının performansını en iyi duruma getirme amacıyla yapılan analiz etme süreci.


Bu içerik Önleyici Bakım Optimizasyonu (Preventive Maintenance Optimization) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.