İngilizce Terim: Predictive Maintenance

Türkçe Terim: Öngörücü/Kestirimci Bakım

Kısaltma:PdM

[1]Arıza meydana gelmeden önce ekipmana ait problemleri saptamak, analiz etmek ve tespit etmek için ölçülen fiziksel parametrelerin bilinen kabul edilebilir limitler içerisinde kullanılması.
Belirli aralıklarla bakım yapılması ve işlevsel bir arıza ihtimalinin düşürülmesi amaçlanmıştır.
[2]Ekipmanın bakım şartlarını ve mevcut durumunu ölçerek, gelecekte arızalanıp arızalanmayacağını değerlendirmek ve bu arızadan kaçınmak için uygun önlemleri almak üzere kurulu yöntemdir.


Bu içerik Öngörücü/Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.