İngilizce Terim: Recommended Practice

Türkçe Terim: Önerilen Uygulama

Kısaltma:

İçerik ve yapı olarak bir yönetmelik ya da standarda benzeyen ancak zorunlu olmayıp sadece tavsiye edilen hükümler içeren doküman


Bu içerik Önerilen Uygulama (Recommended Practice) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.