İngilizce Terim: Verification Dossier

Türkçe Terim: Onay Dosyası

Kısaltma:

Elektrikli ekipmanın ve kurulumlarının uygunluğunu gösteren dokümanlar grubu


Bu içerik Onay Dosyası (Verification Dossier) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.