İngilizce Terim: Repair

Türkçe Terim: Onarım

Kısaltma:-

Aşınmış ya da hasar görmüş parçaların yenilenmesi, değiştirilmesi ya da tamir edilmesi ile bir parçanın uygun duruma getirilmesi için gerçekleştirilen düzeltici faaliyet.


Bu içerik Onarım (Repair) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.