İngilizce Terim: Dead-Heading

Türkçe Terim: Ölü Basma

Kısaltma:-

Pompa veya kompresörün deşarj hattında tıkanma olması, akışın sıfıra düşmesine sebep olur. Deşarj basıncının yükselmesi ekipmanın maksimum değer karakteristiğinin yükselmesine neden olur. Santrifüj ekipmanlar için maksimum basma basıncı pompa ya da kompresör eğrilerinden elde edilebilir.


Bu içerik Ölü Basma (Dead-Heading) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.