İngilizce Terim: Occurrence

Türkçe Terim: Olay

Kısaltma:

Sistem ve Tasarım FMEA’sı ürünün tasarım ömrü boyunca olayın ortaya çıkma ihtimalini göz önünde tutarken, Proses FMEA’sı üretim sırasında ortaya çıkma ihtimalini göz önünde tutar. Karşılık gelen olay ölçütlerine dayanmaktadır. Olay sıralaması mutlak bir değer yerine göreli bir anlam taşır.


Bu içerik Olay (Occurrence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.