İngilizce Terim: Incıdent Sequence

Türkçe Terim: Olay Serisi

Kısaltma:

Başlatıcı neden ve istenmeyen sonuçlara yol açan ara olaylardan oluşan bir dizi olay.


Bu içerik Olay Serisi (Incıdent Sequence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.