İngilizce Terim: Incident Investigation Team

Türkçe Terim: Olay İnceleme Ekibi

Kısaltma:-

Bir olay meydana geldiğinde, olayla ilgili verileri belgelendirmek için zamanında, objektif, sistematik ve teknik açıdan inceleyen nitelikli grup. Olay inceleme ekibi olası nedenlerin tespit edilmesini ve böyle bir olayın sebebinin teknik olarak anlaşılmasını hedefler.


Bu içerik Olay İnceleme Ekibi (Incident Investigation Team) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.