İngilizce Terim: Worst Possible Incident

Türkçe Terim: Olası En Kötü Olay

Kısaltma:

Sadece olayın sonuçlarını ve nedenlerini göz önünde bulundurarak, tanımlanmış en olası kök sebep ile en kötü sonuç çiftinin oluşturduğu olay


Bu içerik Olası En Kötü Olay (Worst Possible Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.