İngilizce Terim: Normal Operation

Türkçe Terim: Olağan Operasyon

Kısaltma:

Ekipmanın tasarım parametreleri sınırları içerisinde çalıştırıldığı durum. Tamir ya da duruş gerektirecek olaylardan kaynaklı arızalar (pompa sızdırmazları, flanş contalarının delinmesi vb.) olağan operasyonun bir parçası olarak değerlendirilmez.


Bu içerik Olağan Operasyon (Normal Operation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.