İngilizce Terim: Oxidizing Agent

Türkçe Terim: Oksitleyici Madde

Kısaltma:

Bakınız: Yükseltgen


Bu içerik Oksitleyici Madde (Oxidizing Agent) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.