İngilizce Terim: Off-Site Exposure

Türkçe Terim: Tesis Dışı Maruziyet

Kısaltma:

Tesis mülk sınırı dışında bulunan ve tesis içinde meydana gelen bir olaydan etkilenebilecek kişi, mal ya da doğal çevre


Bu içerik Tesis Dışı Maruziyet (Off-Site Exposure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.