İngilizce Terim: Object

Türkçe Terim: Nesne

Kısaltma: –

Tasarım, mühendislik, kurulum, işletme, bakım ve devreden çıkarma sürecinde muamele gören varlık.


Bu içerik Nesne (Object) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.