İngilizce Terim: Neutral Buoyant Gas

Türkçe Terim: Nötr Yükselen Gaz

Kısaltma:

Özkütlesi genellikle ortamdaki hava ile aynı olan gaz.


Bu içerik Nötr Yükselen Gaz (Neutral Buoyant Gas) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.