İngilizce Terim: Normalization Of Deviance

Türkçe Terim: Sapmaların Normalleştirilmesi

Kısaltma: –

Uygunsuzluk toleransının artması sonucu performans standartlarının kademeli bir şekilde erozyona (aşınmaya) uğraması.


Bu içerik Sapmaların Normalleştirilmesi (Normalization Of Deviance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.