İngilizce Terim: Nonroutine Maintenance

Türkçe Terim: Rutin Olmayan Bakım

Kısaltma: –

Düzensiz aralıklarla yapılan bakım (genellikle onarımlar), her bir onarım diğerinden farklıdır. denetime, arızaya veya duruma dayanır.


Bu içerik Rutin Olmayan Bakım (Nonroutine Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.