İngilizce Terim: Nonroutine Activity/Operation

Türkçe Terim: Rütin Olmayan Aktivite/Operasyon

Kısaltma: –

Bir işletme prosedüründe tam olarak anlatılmayan üretim veya bakım faaliyeti. Rutin olmayan operasyon, operasyonun hangi frekansta gerçekleştiğini belirtmez. Operasyonun işletmenin kurulu düzeninin bir parçası olup olmadığını gösterir.


Bu içerik Rütin Olmayan Aktivite/Operasyon (Nonroutine Activity/Operation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.