İngilizce Terim: Nonrepairable İtem

Türkçe Terim: Tamir Edilemez Öğe

Kısaltma: –

Arızalandığında değiştirilebilen, onarımı mümkün olmayan öğe.


Bu içerik Tamir Edilemez Öğe (Nonrepairable İtem) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.