İngilizce Terim: Nondestructive Testing

Türkçe Terim: Tahribatsız Muayene

Kısaltma: NDT

Ultrasonik, sıvı boya penetrant, X-ray ve meggers gibi teknolojileri kullanarak ekipmanın fiziksel, kimyasal veya elektriksel anormalliklerinin tespit edilmesi. Tahribatsız muayenenin (NDT) bazı çeşitleri, bir parçaya zarar verme veya test edilen parça için hata olasılığını artırma riski taşır.


Bu içerik Tahribatsız Muayene (Nondestructive Testing) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.