İngilizce Terim: Nondestructive Testing/Examination

Türkçe Terim: Tahribatsız Muayene

Kısaltma: NDTmDE

Ekipmana ait parçanın bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini bozmadan süreksizliklerinin tespit edilmesidir.


Bu içerik Tahribatsız Muayene (Nondestructive Testing/Examination) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.