İngilizce Terim: Nonconductor(İnsulator)

Türkçe Terim: Yalıtkan Madde

Kısaltma:

Topraklanmış durumda bile üzerinde yük biriktirebilecek, elektrik iletkenliği çok düşük materyal ya da nesne


Bu içerik Yalıtkan Madde (Nonconductor(İnsulator)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.