İngilizce Terim: Point Source Model

Türkçe Terim: Nokta Kaynağı Modeli

Kısaltma:

Toplam ısı salınımını termal enerji modeli olarak temsil eden nokta kaynaklı model.


Bu içerik Nokta Kaynağı Modeli (Point Source Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.