İngilizce Terim: As Low As Reasonably Practicable

Türkçe Terim: Mümkün Olan En Düşük Önlem Seviyesi

Kısaltma:ALARP

Risk azaltma çalışmalarındaki, artan fedakarlığın (maliyet, zaman, çaba ya da diğer gider kaynakları açısından) elde edilen risk azaltımı ile orantısız olana kadar sürdürülmesi gerektiği kavramı.


Bu içerik Mümkün Olan En Düşük Önlem Seviyesi (As Low As Reasonably Practicable) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.