İngilizce Terim: Interview

Türkçe Terim: Mülakat

Kısaltma:-

Tesisin operasyonlarını ve performansını anlamak için resmi ya da gayri resmi bir şekilde tesis personeli veya diğer kişileri sorgulamak.


Bu içerik Mülakat (Interview) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.