İngilizce Terim: Morphological Approach

Türkçe Terim: Morfolojik Yaklaşım

Kısaltma: –

Bir olayla ilgili, geçmiş bir vaka çalışmasından alınan bilgilerle yapılandırılmış analiz. Resmi bir tehlike analizi kadar titizlik içermez.


Bu içerik Morfolojik Yaklaşım (Morphological Approach) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.