İngilizce Terim: Monim-Obukhov Length

Türkçe Terim: Monim-Obukhov Uzunluğu

Kısaltma:

Gaz dağılımında kullanılan bir değer.
Yüzey ısınmasının kararsız atmosfer koşullarına neden olduğu gündüz boyunca
negatif, yüzeyin soğuduğu gece boyunca ise pozitiftir.
Sıfıra yakın değerler, işaretine bağlı olarak çok kararsız ya da kararlı koşulları gösterir.


Bu içerik Monim-Obukhov Uzunluğu (Monim-Obukhov Length) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.