İngilizce Terim: Modification

Türkçe Terim: Modifikasyon

Kısaltma:

Ekipmanın dizaynındaki materyallerde, uyumluluğunda, şeklinde ya da işlevinde değişiklikler yapmak


Bu içerik Modifikasyon (Modification) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.