İngilizce Terim: Moc Documentation

Türkçe Terim: Değişim Yönetimi Dökümantasyonu

Kısaltma: –

Önerilen değişiklikler, değişim talebinin (RFC) gözden geçirilmesi ve yetkilendirilmesini desteklemek için yapılan analizler, değişikliğin belirtildiği gibi tamamlandığından emin olmak için gerekli takip faaliyetlerinin kayıtları ve değişim talebi (RFC) ile ilgili diğer tüm belgeleri içeren doküman.


Bu içerik Değişim Yönetimi Dökümantasyonu (Moc Documentation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.