İngilizce Terim: Moc Coverage Boundary

Türkçe Terim: Değişim Yönetimi Kapsama Sınırı

Kısaltma: –

Bir tesisin veya şirketin, değişim yönetimi sistemini nerede uygulandığını tanımlayan fiziksel, işlevsel veya operasyonel alan.


Bu içerik Değişim Yönetimi Kapsama Sınırı (Moc Coverage Boundary) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.