İngilizce Terim: Mitigative Safeguard

Türkçe Terim: Azaltıcı Koruma

Kısaltma:

İstenmeyen olayın etkisini azaltmak için tasarlanmış bir koruma.


Bu içerik Azaltıcı Koruma (Mitigative Safeguard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.