İngilizce Terim: Mitigation

Türkçe Terim: Azaltma

Kısaltma: –

Olay gerçekleştiğinde açığa çıkan istenmeyen sonucun şiddetini hafifletme.


Bu içerik Azaltma (Mitigation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.