İngilizce Terim: Minimal Cut Set

Türkçe Terim: Minimum Yol Seti

Kısaltma:MCS

Bir hata ağacı analizinde en üstteki olayın meydana gelmesine neden olan gerekli ve yeterli hataların kombinasyonu.


Bu içerik Minimum Yol Seti (Minimal Cut Set) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.