İngilizce Terim: Minimum Ignition Temperature Of A Dust Layer

Türkçe Terim: Toz Katmanının En Düşük Tutuşma Sıcaklığı

Kısaltma:

Sıcak bir yüzey üzerinde bulunan ve yüzeyle temas halinde olan bir yanıcı toz katmanını tutuşturacak en düşük sıcak yüzey sıcaklığı


Bu içerik Toz Katmanının En Düşük Tutuşma Sıcaklığı (Minimum Ignition Temperature Of A Dust Layer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.