İngilizce Terim: Minimum İgniting Current

Türkçe Terim: En Düşük Tutuşturucu Akım

Kısaltma: MIC

Dirençli ya da endüktif devrelerden geçen ve kıvılcım test cihazındaki patlayıcı test karışımının tutuşmasına yetecek en düşük akım


Bu içerik En Düşük Tutuşturucu Akım (Minimum İgniting Current) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.