İngilizce Terim: Minimal Cut Set Approach

Türkçe Terim: Minimum Yol Seti Yaklaşımı

Kısaltma:

Hata ağacı analizinde, bileşen ve insan hatalarının en küçük kombinasyonunu tanımlamak için kullanılır, tüm hataların oluşması durumunda üst olayın meydana geleceğini belirleyen terim. Arızaların hepsi temel veya gelişmemiş olaylara karşılık gelir


Bu içerik Minimum Yol Seti Yaklaşımı (Minimal Cut Set Approach) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.