İngilizce Terim: Metrics

Türkçe Terim: Metrik

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetiminin etkinliği veya performansının öncül ve soncul ölçütleri. Ölçütler, öngörülü göstergeleri ve sonuç odaklı göstergeleri içerir. Ölçüt: bknz: Metrik (Metrics)


Bu içerik Metrik (Metrics) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.