İngilizce Terim: Occupational Incident

Türkçe Terim: Mesleki Olay

Kısaltma:-

İşçilerin yaralanma durumu.


Bu içerik Mesleki Olay (Occupational Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.