İngilizce Terim: Mechanical İntegrity

Türkçe Terim: Mekanik Bütünlük

Kısaltma:MI

Ekipmanın dayanıklılığını ve fonksiyonelliğini bir arada sağlamak için kullanılan bir yönetim sistemi.


Bu içerik Mekanik Bütünlük (Mechanical İntegrity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.