İngilizce Terim: Medical Treatment

Türkçe Terim: Tıbbi İşlem

Kısaltma: –

Bir hekim tarafından veya bir doktorun emirlerine göre kayıtlı profesyonel personel tarafından uygulanan tedavi (ilk yardım hariç).


Bu içerik Tıbbi İşlem (Medical Treatment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.